Programowanie mikroprocesorów ( mikrokontrolerów )

Uruchomienie RS232 UART

 

Poniżej przedstawiony zostanie jeden ze sposobów uruchomienia transmisji szeregowej na mikrokontrolerach AVR.

CDN

Uruchomienie UART RS232
 1.  
 2. //Obsługa UART
 3. void USART_Init( unsigned int ubrr )
 4. {
 5.         /* Set baud rate */
 6.         UBRR1H = (unsigned char)(ubrr>>8);
 7.         UBRR1L = (unsigned char)ubrr;
 8.         /* Enable receiver and transmitter */
 9.         UCSR1B = (1<<RXEN1)|(1<<TXEN1)|(1<<RXCIE1);
 10.         /* Set frame format: 8data, 2stop bit */
 11.         UCSR1C = (1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
 12. }
 13.  
 14. void USART_Transmit( unsigned char data )
 15. {
 16.         PORTD |= (1<<PD1);
 17.         _delay_ms(50);
 18.         /* Wait for empty transmit buffer */
 19.         while ( !( UCSR1A & (1<<UDRE)) );
 20.         /* Put data into buffer, sends the data */
 21.         UDR1 = data;
 22.         while ( !( UCSR1A & (1<<UDRE)) );
 23.         _delay_ms(50);
 24.         PORTD &= ~(1<<PD1);
 25. }
 26.  
 27. volatile unsigned char Dana_odebrana,odebrano,nr_ramki=0;
 28.  
 29. unsigned char USART_Receive( void )
 30. {
 31.         /* Wait for data to be received */
 32.         while ( !(UCSR1A & (1<<RXC)) )
 33.         ;
 34.         Dana_odebrana = UDR1;
 35.         odebrano = UDR1;
 36.         nr_ramki++;
 37.         /* Get and return received data from buffer */
 38.         return UDR1;
 39. }
 40.  
 41. // Przerwania ***********************************
 42. ISR(USART1_RX_vect)
 43. {
 44.         USART_Receive();
 45. }
 46.  

CDN

 
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści oraz jej fragmentów bez zgody autora zabronione.
© mikroprocesory.info.pl@gmail.com 2013.