Programowanie mikroprocesorów ( mikrokontrolerów )

Uruchomienie timera

Poniższy program przedstawia sposób uruchomienia timera0 mikrokontrolera mikroprocesora Atmega8. Jest to podstawowy timer / counter z obsługą przerwania od przepełnienia się timera / countera. Poniższy program nie był przetestowany na "żywym"  układzie gdyz w tej chwli jestem w posiadaniu jedynie Atmega328p z timerami wyposażonymi w funkcje PWM których sposób uruchomienia przedstawia drugi program   w pełni przetestowany na "żywo" w mikrokontrolerze mikroprocesorze.

Program obsługi timera mikrokontrolera miroprocesora
 1. //program timera0 podtawowy
 2. #include <avr/io.h>
 3. #include <util/delay.h>
 4. #include <avr/interrupt.h>
 5.  
 6. #define F_CPU 8000000UL
 7. #define cbi(sfr,bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
 8. #define sbi(sfr,bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit)))
 9.  
 10. ISR(TIMER0_OVF_vect)
 11. {
 12. PORTD = PORTD ^ 1;
 13. }
 14.  
 15. int main(void)
 16. {
 17.  
 18. DDRD=0xff;                 // ustalenie kierunku portu (wyjście)
 19. PORTD=0xff;                // wystawienie wartości FFh na port
 20.  
 21. // konfiguracja timera0 8-bitowego
 22. TIMSK=0x01;
 23. TCCR0=0x05;
 24.  
 25. sei();
 26.  
 27. while(1)
 28.     {
 29.     }
 30. }
 31.  

CDN

Program obsługi timera mikrokontrolera miroprocesora
 1. //program timera0 z przerwaniem overflow (przepełnienie)
 2.  
 3. #include <avr/io.h>
 4. #include <util/delay.h>
 5. #include <avr/interrupt.h>
 6.  
 7. #define F_CPU 8000000UL
 8. #define cbi(sfr,bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
 9. #define sbi(sfr,bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit)))
 10.  
 11. ISR(TIMER0_OVF_vect)
 12. {
 13. PORTD = PORTD ^ 1;
 14. }
 15.  
 16. int main(void)
 17. {
 18.  
 19. DDRD=0xff;            // ustalenie kierunku portu (wyjście)
 20. PORTD=0xff;           // wystawienie wartości FFh na port czyli 10101010b
 21.  
 22. // konfiguracja timera0 8-bitowego
 23. TIMSK0=0x01;
 24. TCCR0A=0x00;
 25. TCCR0B=0x05;
 26.  
 27. sei();                 //odblokowanie przerwania głównego
 28.  
 29. while(1)
 30.     {
 31.     }
 32. }
 33.  

CDN

 
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści oraz jej fragmentów bez zgody autora zabronione.
© mikroprocesory.info.pl@gmail.com 2013.