computer
Programowanie Mikroprocesory Mikrokontrolery Last.fm Programowanie Mikroprocesory Mikrokontrolery Facebook Twitter

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

Programowanie mikrokontrolerów


mikrokontrolery24.pl

PHP - Instalacja pakietu XAMPP

Aby rozpocząć programowanie w PHP potrzebujemy posiadać serwer z zainstalowanym interpreterem języka PHP. Jednak dla użytkowników nie posiadających swojego lub wykupionego dostępu do serwera istnieje rozwiązanie alternatywne jakim jest pakiet Xampp. Jest to w pełni open sourceowy pakiet lokalnego serwera WWW (Apache), systemu bazodanowego (MySQL), interpretera PHP oraz interpretera języka PERL. My na potrzeby nauki wykorzystamy pierwsze 3 z nich. Ciekawostka: nazwa pakietu powstała od pierwszych liter oprogramowania które zawiera.

 

X – (cross-platform)

A – Apache

M – MySQL

P – PHP

P – Perl

 

Aby pobrać pakiet wpisujemy w Google jego nazwę i pobieramy z dowolnej strony. Ja skorzystałem ze strony https://www.apachefriends.org/

Na stronie wybieramy odpowiedni do naszego systemu operacyjnego pakiet instalacyjny.

 

Opis

Poniżej przedstawiono kolejne kroki instalacji oraz sposób uruchomienia oprogramowania. Po uruchomieniu instalatora pojawi nam się monit o ograniczeniach w funkcjonalności oprogramowania jeśli zdecydujemy się je zainstalować w którym z folderów systemowych np. „Program Files”. My ignorujemy ten komunikat potwierdzając ostrzeżenie z uwagi na to że będziemy instalować to oprogramowanie w folderze domyślnym który zaproponuje nam instalator a folder ten nie jest folderem systemowym. Tak więc ograniczenia nie będą nas dotyczyły.

Opis

Kolejny ekran jest ekranem powitalnym instalatora możemy przejść do kolejnego ekranu przyciskiem „Next”.

Opis

Kolejny ekran informuje nas o oprogramowaniu które zostanie zainstalowane zostawiamy parametry domyśle które zainstalują komplet oprogramowania które zawiera pakiet. Klikamy przycisk „Next”.

Opis

Kolejny ekran umożliwia nam wybór folderu instalacji oprogramowania. Jeśli nie musimy go zmieniać pozostawmy go domyślnym. Będzie nam łatwo zlokalizować zainstalowane pliki pakietu. Jeśli domyślny folder nam nie odpowiada pamiętajmy że zmieniając go nie wybierajmy folderów systemowych do instalacji z uwagi na możliwe ograniczenia związane z uprawnieniami do folderów systemowych. Klikamy przycisk „Next”.

Opis

Kolejny ekran umożliwia nam języka w jakim obsługiwany będzie pakiet oprogramowania. Klikamy przycisk „Next”.

Opis

Kolejny ekran informuje o gotowości do instalacji pakietu. Klikamy przycisk „Next”.

Opis

Po wciśnięciu przycisku następuje instalacja pakietu oprogramowania. 

Opis

Czekamy aż pasek postępu wypełni się i instalator przejdzie do kolejnego okna.

Opis

Po zakończonej instalacji wyświetli się ostatnie okno informujące o uruchomieniu się po instalacji panelu kontrolnego po naciśnięciu przycisku „zakończ”.

Opis

Po zakończeniu instalacji uruchomi nam się panel sterujący pakietem oprogramowania.

Opis

Może się zdarzyć że wyskoczy nam okno systemowe z zapytaniem o zezwolenie na dodanie do wyjątków zapory systemowej komunikacji wymuszonej przez pakiet oprogramowania. Akceptujemy dodanie do wyjątków połączeń.

Opis

Dla naszych potrzeb uruchamiamy dwa elementy oprogramowania. Serwer Apache umożliwiający nam obsługę serwera www oraz pakiet bazy danych MySQL. Po prawidłowym uruchomieniu się wybranych usług ich nazwy podświetlą się na kolor zielony.

Opis

Od tego momentu możemy używać pakietu. Aby sprawdzić poprawność uruchomienia się oprogramowania otwieramy przeglądarkę i w pole adresu wpisujemy „localhost” i zatwierdzamy przyciskiem „Enter” na klawiaturze.

Opis

Jeśli oprogramowanie pracuje w sposób prawidłowy wyświetli nam się powitalna strona internetowa XAMPP która w przyszłości zastąpimy swoją zawartością.

Opis

Stronę powitalną możemy również uruchomić wpisując w przeglądarkę internetową w pole adresu numer IP „127.0.0.1” i zatwierdzając przyciskiem „Enter” na klawiaturze komputera.

Opis

Jeśli strona testowa wyświetliła się prawidłowo możemy przystąpić do stworzenia swojej witryny z wykorzystaniem języka HTML, CSS, PHP, oraz systemu bazodanowego MySQL o czym w dalszej części poradnika. Jeśli ktoś posiada dostęp do serwera z zainstalowanym już oprogramowaniem nie musi instalować pakietu a jedynie zweryfikować czy wszystkie wymagane pakiety są zainstalowane i uruchomione na serwerze w odpowiedniej wersji o czym w dalszej części słów kilka opowiem.


09-lip-2024 19:45:52 CEST
by Pioter
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści oraz jej fragmentów bez zgody autora jest zabronione.
© mikroprocesory.info.pl@gmail.com 2013.