computer
Programowanie Mikroprocesory Mikrokontrolery Last.fm Programowanie Mikroprocesory Mikrokontrolery Facebook Twitter

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

Programowanie mikrokontrolerów


mikrokontrolery24.pl

Komenda Serial.print()

Komenda wyświetla dane w konsoli wysyłając je przez port szeregowy RS232. Pozwala wyświetlać różne typy danych w konsoli. Zmienne liczbowe wyświetlane są jako pojedyncze znaki odwzorowujące wartość zmiennej liczbowej. Zmienne zmiennoprzecinkowe wyświetlane są domyślnie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zmienne typu bajt wyświetlane są jako pojedynczy znak. Zmienne string oraz char wyświetlane są jeden do jeden.

 

Przykład:

Serial.print(78)                             wyświetli "78"

Serial.print(1.23456)                    wyświetli "1.23"

Serial.print('N')                             wyświetli "N"

Serial.print("Hello world.")            wyświetli "Hello world."

 


Istnieje możliwość zastosowania dodatkowego parametru określającego podstawę systemu liczbowego do którego wartość zostanie skonwertowana.

 

Dostępne możliwości konwersji:

 • BIN     (binarny, o podstawie 2)
 • OCT    (ósemkowy, o podstawie 8)
 • DEC    (dziesiętny, o podstawie 10)
 • HEX    (heksadecymalny, o podstawie 16)
 • Dla liczb zmiennoprzecinkowych określa ilość wyświetlanych miejsc po przecinku.

Przykład:

Serial.print(78, BIN)          wyświetli "1001110"

Serial.print(78, OCT)        wyświetli "116"

Serial.print(78, DEC)        wyświetli "78"

Serial.print(78, HEX)        wyświetli "4E"

Serial.print(1.23456, 0)     wyświetli "1"

Serial.print(1.23456, 2)     wyświetli "1.23"

Serial.print(1.23456, 4)     wyświetli "1.2346"

 


Składnia komendy:

Serial.print(wartość);

Serial.print(wartość, format);

 


 

Przykład kodu:


/*
 użycie pętli do wyświetlenia kolejnych liczb i ich konwersji
*/
void setup() {
 Serial.begin(9600); // otwiera port z prędkością transmisji 9600 bps:
}

void loop() {
 // wyświetlanie opisów
 Serial.print("NO FORMAT"); // wyświetlanie opisu
 Serial.print("\t");     // wyświetlanie tabulatora

 Serial.print("DEC");
 Serial.print("\t");

 Serial.print("HEX");
 Serial.print("\t");

 Serial.print("OCT");
 Serial.print("\t");

 Serial.print("BIN");
 Serial.println();    // przejście do nowej linii po ostatniej etykiecie

 for (int x = 0; x < 64; x++) {
  // wyświetlanie zmiennej w wielu formatach
  Serial.print(x);    // wyświetla w trybie ASCII zdekodowaną dziesiętnie zmienną
              //tak samo jak "DEC"
  Serial.print("\t\t"); // wyświetla tabulacje dla wyrównania tabeli

  Serial.print(x, DEC); // wyświetla w trybie ASCII zdekodowaną dziesiętnie zmienną
  Serial.print("\t");  // wyświetla tabulacje dla wyrównania tabeli

  Serial.print(x, HEX); // wyświetla w trybie ASCII zdekodowaną heksadecymalnie zmienną
  Serial.print("\t");  // wyświetla tabulacje dla wyrównania tabeli

  Serial.print(x, OCT); // wyświetla w trybie ASCII zdekodowaną ósemkowo zmienną
  Serial.print("\t");  // wyświetla tabulacje dla wyrównania tabeli

  Serial.println(x, BIN); //wyświetla w trybie ASCII zdekodowaną binarnie zmienną
  // i przechodzi do nowej linii dzięki użyciu komendy "println"
  delay(200);      // opoźnienie 200 millisekund
 }
 Serial.println();    //przejście do nowej linii 
}

 

09-lip-2024 19:45:50 CEST
by Pioter
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści oraz jej fragmentów bez zgody autora jest zabronione.
© mikroprocesory.info.pl@gmail.com 2013.