computer
Programowanie Mikroprocesory Mikrokontrolery Last.fm Programowanie Mikroprocesory Mikrokontrolery Facebook Twitter

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

Programowanie mikrokontrolerów


mikrokontrolery24.pl

Utworzenie projektu w Atmel Studio 7

Poniżej przedstawię jak krok po kroku utworzyć prosty projekt w Atmel Studio 7.0. Po uruchomieniu środowiska Atmel Studio 7.0 powinien nam się pojawić następujący ekran jak na zdjęciu poniżej.

Utworzenie projektu Atmel Studio 7

Aby utworzyć nowy projekt klikamy na link "New Project ..." po wciśnięciu którego pojawi nam się następujące okno jak poniżej

Utworzenie projektu Atmel Studio 7

W powyższym oknie mamy możliwość wyboru rodzaju projektu jaki chcemy utworzyć. Dla naszych zastosowań wykorzystamy projekt "GCC Executable Project" drugi wariant od góry. w dolnej części okna mamy możliwość wyboru nazwy projektu oraz lokalizacji zapisu jego plików. Po dokonaniu wyboru i uzupełnieniu wszystkich pól klikamy przycisk "OK" i przechodzimy do kolejnego okna przedstawionego poniżej.

Utworzenie projektu Atmel Studio 7

W powyższym oknie z listy należy wybrać odpowiedni wykorzystywany przez nas typ układu mikrokontrolera. W przypadku wybrania nieprawidłowego układu w dalszej części powstaną problemy w kompilacji uniemożliwiające skompilowanie oraz wgranie naszego projektu do mikrokontrolera. Po odpowiednim wybraniu układu klikamy przycisk "OK" przechodząc do kolejnego kroku tworzenia projektu. W kolejnym oknie pojawi nam się obszar roboczy gdzie będziemy tworzyć oprogramowanie do naszego mikrokontrolera (ekran poniżej).

Utworzenie projektu Atmel Studio 7

O strukturze programu oraz jego podstawowych elementach będzie w innym dziale natomiast tutaj skupmy się na przetestowaniu poprawności współpracy programatora z oprogramowaniem wgrywając do mikrokontrolera prosty program migający diodą. Poniżej przedstawiłem taki program testowy zmieniający stan pinów portu D. Jeśli podepniemy pod którykolwiek z pinów portu D diodę LED będziemy mogli obserwować jej miganie (cyklu 0,5s zapal / 0,5s zgaś). Podobny program zostanie szczegółowo opisany w odrębnym dziale. Skopiujmy przedstawiony program do okna głównego naszego projektu i spróbujmy go skompilować.


/*
 * Tutorial.c
 *
 * Created: 08.02.2020 15:34:59
 * Author : hp
 */ 

#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>

int main(void)
{
    /* Replace with your application code */
	DDRD = 0b11111111;
    while (1) 
    {
		PORTD = 0b11111111;
		_delay_ms(500);
		PORTD = 0b00000000;
		_delay_ms(500);
    }
}

Po skopiowaniu programu do naszego okna klikamy przycisk kompilacji oraz programowania przedstawiony na zdjęciu poniżej,

Utworzenie projektu Atmel Studio 7

 Po wciśnięciu przycisku środowisko przystępuje do kompilacji naszego programu i w przypadku pomyślnej kompilacji rozpoczyna programowanie układu. Przy tworzeniu projektu od zera pierwsze programowanie nie powiedzie się gdyż nie skonfigurowaliśmy jeszcze naszego programatora tak więc przy pierwszej próbie programowania wyskoczy nam okno jak poniżej na obrazku z informacją o konieczności wybrania narzędzia do programowania.

Utworzenie projektu Atmel Studio 7

 Rozwijamy listę wyboru i wybieramy podłączony programator wspierający platformę Atmel Studio 7.0. W moim przypadki jest to AVRISP MKII.

Utworzenie projektu Atmel Studio 7

Po wybraniu naszego programatora pojawią nam się dodatkowe opcje między innymi takie jak możliwość wyboru prędkości programowania. Na potrzeby tego materiału pozostawiamy wszystkie opcje domyślne.

Utworzenie projektu Atmel Studio 7

 Po ustawieniu naszego programatora zamykamy okno przyciskiem zakładki "X" i przechodzimy do naszego programu ponawiają próbę zaprogramowania układu która powinna zakończyć się sukcesem jak na zdjęciu poniżej.

Utworzenie projektu Atmel Studio 7

W dolnej części okna "output" powinniśmy widnieć komunikat jak na zdjęciu powyżej a nasz układ powinien pracować od tej chwili już z nowo wgranym programem.

 


09-lip-2024 19:45:49 CEST
by Pioter
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści oraz jej fragmentów bez zgody autora jest zabronione.
© mikroprocesory.info.pl@gmail.com 2013.