Programowanie mikroprocesorów ( mikrokontrolerów )

DataGridView

Wyświetlenie zainstalowanych aplikacji oraz ścieżek ich zainstalowania w windows do DataGrid  

Wyliczenie zainstalowanych aplikacji w windows do DataGrid
 1.  
 2.         private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
 3.         {
 4.             int b = 0;
 5.             dataGridView2.Visible = true;
 6.             dataGridView2.AllowUserToAddRows = true;
 7.  
 8.             string registryKey = @"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall";
 9.             using (Microsoft.Win32.RegistryKey key = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(registryKey))
 10.             {
 11.                 var query = from a in key.GetSubKeyNames()
 12.                             let r = key.OpenSubKey(a)
 13.                             select new
 14.                                    {
 15.                                        Application = r.GetValue("DisplayName"),
 16.                                        InstallLocation = r.GetValue("InstallLocation")
 17.                                    };
 18.                 foreach (var item in query)
 19.                 {
 20.                     if (item.Application != null)
 21.                     {
 22.                         dataGridView2.Rows.Add();
 23.                         richTextBox1.AppendText(item.Application + "");
 24.                         richTextBox2.AppendText(item.InstallLocation + "");
 25.                         dataGridView2.Rows[b].Cells[0].Value = item.Application.ToString();
 26.                         if (item.InstallLocation != null)
 27.                         {
 28.                             dataGridView2.Rows[b].Cells[1].Value = item.InstallLocation.ToString();
 29.                         }
 30.                         else { dataGridView2.Rows[b].Cells[1].Value = "Brak"; }
 31.  
 32.                         //Console.WriteLine(item.Application + " - " + item.InstallLocation);
 33.                        
 34.                         b++;
 35.                     }
 36.                 }
 37.  
 38.             }
 39.         }
 40.  

 
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści oraz jej fragmentów bez zgody autora zabronione.
© mikroprocesory.info.pl@gmail.com 2013.