computer
Programowanie Mikroprocesory Mikrokontrolery Last.fm Programowanie Mikroprocesory Mikrokontrolery Facebook Twitter

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

Programowanie mikrokontrolerów


mikrokontrolery24.pl

Obsługa portów I/O

Obsługa portów wejść wyjść w Arduino.

 


digitalRead(pin); - odczyt wartości stanu z nóżki „pin”. Zwraca wartość portu z nóżki „pin” dla stanu wysokiego „1” oraz dla stanu niskiego „0”.

pin – numer pinu płytki arduino

 


digitalWrite(pin, wartość); - zapis wartości stanu do nóżki „pin”. Ustawia wartość nóżki „pin” portu na stan wysoki „1” lub na stan niski „0”.

pin – numer pinu płytki arduino

wartośćHIGH dla wartości 1 lub LOW dla wartości 0.

 


pinMode(pin, tryb); - ustawia tryb pracy portu jako wyjściowy lub wejściowy.

pin – numer pinu płytki arduino

tryb – może przyjmować wartości:

  • INPUT dla portu pracującego jako wejście,
  • OUTPUT dla portu pracującego jako wyjście,
  • INPUT_PULLUPdla portu pracującego jako wejście z rezystorem podciągającym

 


 

Przykład:


int Pin_Led = 13;// Led fabrycznie podpięta do nóżki 13
int Pin_Wej = 7; // guzik podpięty do nóżki 7
int zmienna = 0;// zmienna do przechowywania odczytanej wartości

void setup() {
  pinMode(Pin_Led, OUTPUT); // ustawienie nóżki 13 portu jako wyjście
  pinMode(Pin_Wej, INPUT); // sets the digital pin 7 as input
  pinMode(10, INPUT_PULLUP); // sets the digital pin 7 as input
}

void loop() {
zmienna = digitalRead(Pin_Wej); // zaczytanie wartości z pinu 7 do zmiennej 
digitalWrite(led_Pin, zmienna);// zapisanie wartości zmienna do pinu 13
}
 

09-lip-2024 19:45:50 CEST
by Pioter
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści oraz jej fragmentów bez zgody autora jest zabronione.
© mikroprocesory.info.pl@gmail.com 2013.