computer
Programowanie Mikroprocesory Mikrokontrolery Last.fm Programowanie Mikroprocesory Mikrokontrolery Facebook Twitter

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

Programowanie mikrokontrolerów


mikrokontrolery24.pl

Marginesy i odległości między obiektami

Możemy zdefiniować odległości elementów definiowanych dzięki zastosowaniu dwóch podstawowych definicji:

 • Margin - definiuje dystans od elementów otaczających definiowany element na zewnątrz tego elementu
 • Padding - definiuje dystans od zawartości wewnątrz elementu

margin padding

 Przykłady definiowania odległości elementów z wykorzystaniem komend margin i padding:

p {
 margin-top:  100px;
 margin-bottom: 100px;
 margin-right: 150px;
 margin-left:  80px;
 padding-top:  100px;
 padding-bottom: 100px;
 padding-right: 150px;
 padding-left:  80px;
}

Określenia po myślnikach określają którą z odległości od obiektu definiujemy:

 • -top:        odległość od góry obiektu
 • -bottom:  odległość od dołu obiektu
 • -right:      odległość od strony prawej obiektu
 • -left:        odległość od strony lewej obiektu

Wszystkie parametry mogą przyjmować następujące wartości:

 • auto - przeglądarka wylicza wartość parametru 
 • % - określa wartość parametru stanowiącą procent szerokości definiowanego elementu
 • inherit - określa wartość parametru jako dziedziczoną od elementu nadrzędnego

Powyższe parametry mogą również przyjmować wartości ujemne.

Istnieje również prostrzy (skrócony) sposób definiowania elementów margin, padding który przedstawiono poniżej:

p {
 margin:  10px 15px 20px 30px;
 padding: 10px 15px 20px 30px;
}

W przedstawiony zapis interpretujemy przyjmując że kolejne cyfry określają kolejne odległości: top, right, bottom, left. Kolejność można łatwo zapamiętać wyobrażając sobie zegar. Pierwsza wartość to góra - "południe na tarczy zegara" i zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara następują kolejno prawo, dół, lewo.


21-maj-2023 21:54:02 CEST
by Pioter
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści oraz jej fragmentów bez zgody autora jest zabronione.
© mikroprocesory.info.pl@gmail.com 2013.