computer
Programowanie Mikroprocesory Mikrokontrolery Last.fm Programowanie Mikroprocesory Mikrokontrolery Facebook Twitter

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

Programowanie mikrokontrolerów


mikrokontrolery24.pl

Deklaracja dynamiczna obiektów

Niekiedy w czasie tworzenia aplikacji zależy nam na tym aby utworzyć jakiś obiekt kiedy aplikacja już pracuje.  

Tworzenie w sposób dynamiczny obiekty GroupBox:

public GroupBox Edytor_bazy_gier = new GroupBox();

private void button16_Click(object sender, EventArgs e)
{
Edytor_bazy_gier = new GroupBox()
{
  Size = new Size(150, 150),
  Text = "Edytor bazy gier",
};
this.Controls.Add(Edytor_bazy_gier);
Edytor_bazy_gier.BringToFront();
}

W (1) linijce kodu tworzymy deklarację obiektu GroupBox. W przytoczonym przykładzie obiekt GroupBox utworzony zostanie po wciśnięciu przycisku Button16 o czym świadczy (3) linijka kodu. W linijce (5) kodu tworzymy nowy obiekt GroupBox wtorząc za deklaracją klamry " i " możemy pomiędzy nimi zdefiniować poszczególne parametry obiektu wymieniając je po przecinku i nadając im odpowiednie wartości linijki kodu (7) (8). W linijce (7) definiujemy rozmiary obiektu GroupBox, natomiast linijka (8) definiuje tekst wyświetlany w lewym górnym rogu obiektu. Tworzenie obiektu kończymy znakiem ";" za ostatnią klamrą zamykającą "}". Linijka (10) kodu przypisuje nam tworzony obiekt do odpowiedniego obiektu w którym będzie się on zawierał (definiuje obiekty nadrzędny) do którego będzie on przypisany. Linijka (11) kodu przesuwa tworzony obiekt na pierwszy plan tak aby był widoczny  nie przykryty przez inne już istniejące obiekty.

sss

Tworzenie w sposób dynamiczny obiekty Button:

public Button Zamknij_Edytor_bazy_gier = new Button();
private void button16_Click(object sender, EventArgs e)
{
   //Utworzenie guzika
   Zamknij_Edytor_bazy_gier = new Button()
   {
     Size = new Size(160, 80),
     Text = "Zamknij",
   };
this.Zamknij_Edytor_bazy_gier.Click += 
new System.EventHandler(this.Zamknij_Edytor_bazy_gier_Click);
Edytor_bazy_gier.Controls.Add(Zamknij_Edytor_bazy_gier);
Zamknij_Edytor_bazy_gier.BringToFront();
}

private void Zamknij_Edytor_bazy_gier_Click(object sender, EventArgs e)
{
   MessageBox.Show("Guzik Wciśnięty");
}

 

 

 

05.04.2020

(dodać kolejne obiekty, dodać więcej parametrów definiujących obiekt,dodać zdjęcia utworzonych obiektów zamieszczonym kodem, poprawić tekst żeby był po polsku :P)


09-lip-2024 19:45:51 CEST
by Pioter
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści oraz jej fragmentów bez zgody autora jest zabronione.
© mikroprocesory.info.pl@gmail.com 2013.